‘Verslaving discrimineert niet’ is een bekende term in de verslavingswereld en wordt al jaren gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat verslaving iets is wat iedereen! kan overkomen. Oók als je denkt dat het jou of een gezinslid nooit zal overkomen. In onze maatschappij begint de oplossing van discriminatie én van verslaving bij de erkenning van het probleem. Bij alle betrokkenen. In deze blog leg ik je beknopt uit hoe verslaving zich beweegt over de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland heen.

Huidskleuren of rassen doen er niet toe. Er is geen huidskleur die je op voorhand kan beschermen tegen een kleinere of grotere afhankelijkheid van alcohol, of een ander middel. Alhoewel, het is wel zo dat de meeste Aziaten minder goed tegen alcohol kunnen. Dit is het gevolg van een genetische afwijking (een enzym ontbreekt), waardoor alcohol niet of niet goed omgezet wordt in het lichaam. Hierdoor worden deze mensen simpelweg sneller ziek na inname. Dus drinken zij minder alcohol. Ze kijken wel uit. Het heeft overigens niets te maken met dronken worden. Dit verschijnsel kan in meer of mindere mate optreden bij iedereen die teveel heeft gedronken.

Leeftijd kan je helaas niet beschermen tegen een afhankelijkheid. Jongvolwassenen, maar ook kinderen experimenteren met van alles en zijn doorgaans extra vatbaar voor verslaving. Dit heeft te maken met het feit dat zij fysiek nog niet klaar zijn met hun ontwikkeling. De ontwikkeling van de hersenen loopt zelfs door tot rond het 25elevensjaar. Jongeren zouden al helemaal geen afhankelijkheid van wat voor middelen dan ook mogen hebben en extra beschermd moeten worden. Dat vind ik. Met een afhankelijkheid begin je immers moeilijk en verstorend aan het leven. Op jonge leeftijd jezelf opbouwen, in plaats van afbouwen, is juist zo belangrijk om later veerkrachtig en stabiel te zijn. Toch zijn er klinieken waar specifiek behandeling van jongeren plaatsvindt. De groep jongeren met een verslaving is namelijk helemaal niet klein. Afhankelijkheid van bijvoorbeeld wiet, hasj, lachgas, alcohol én eetstoornissen komt veel voor. Overmatig gamen is overigens ook een erkende verslaving! Het is goed dat deze klinieken er zijn en dat zij zich op deze zo kwetsbare groep jonge mensen richten. En het is goed dat wij op de hoogte zijn van het feit dat deze klinieken blijkbaar nodig zijn en bestaan.

Ouderen, al dan niet thuiswonend, drinken vaak uit gewoonte, depressie, eenzaamheid, verdriet en bij ziekte. Om er mee om te kunnen gaan. Het wordt ze ‘gegund’. Het hoort erbij en is hét moment aan het einde van de middag waar men zich op verheugt. Verlichting. Ook denkt men mogelijk sneller ‘ik ben toch al oud, dus wat maakt het uit?’. Ouderen zijn zoals we allemaal weten ook een kwetsbare groep. Zij kunnen slechter tegen alcohol dan jongere mensen. Dat heeft onder andere te maken met het verlies van spieren en vocht, waardoor alcohol langer in het bloed blijft zitten. Tevens functioneren organen, als lever en nieren, minder efficient en goed. Dit zorgt ervoor dat alcohol minder snel afgebroken wordt en langer in het bloed aanwezig blijft. Dus juist bij het ouder worden neemt de schade aan het lichaam toe. Ook als je helemaal nog niet stokoud bent!

Sociaal milieu zegt weinig. Misschien heb je een goed betaalde baan en drink je louter dure Franse en Nieuw-Zeelandse wijnen. Of kun je juist amper rondkomen en drink je bijvoorbeeld veel ‘B of C merken’ bier. Alcohol is in beiden aanwezig en is dezelfde werkzame stof. Alleen met een ander smaakje. In alle milieus komt afhankelijkheid voor. Mogelijk zit er wel verschil in de manier en de noodzaak van het verbergen van de afhankelijkheid. Sociale status is voor velen belangrijk en het verliezen van je baan bijvoorbeeld is wel het laatste wat je wilt. In hogere kringen wordt alcohol beduidend meer gerelateerd aan status. Speciale wijnkoelkasten en wijnkelders gevuld met exclusieve wijnen of champagne zijn bijna net zo belangrijk als in welke luxeauto je rijdt. Of niet…

Als je kijkt naar de verschillen tussen de bevolkingsgroepen zijn mensen in lagere sociale klassen doorgaans minder makkelijk uit een dal te halen. Zij vangen langdurig de grote klappen op bij conjunctuurschommelingen. Beschikken vaak over een kleiner sociaal netwerk. En hebben meer beperking ten aanzien van de middelen & mogelijkheden om uit de ellende te komen.

Man en vrouw verschillen biologisch gezien wel degelijk waar het gaat om verslaving. Behoorlijk zelfs. Aanzienlijk meer mannen dan vrouwen ontwikkelen een alcohol afhankelijkheid, maar dat wil niet zeggen dat ze verslavingsgevoeliger zijn. Enerzijds lopen jongens in de puberteit ten opzichte van meisjes achter in hun neurologische ontwikkeling en is impulsbeheersing daar ook onderdeel van. Hierdoor experimenteren ze sneller en meer. Tevens is de boodschap aan meisjes anders: een jongen die drinkt is stoer, maar een meisje niet. De acceptatie door ouders en omgeving is dus zeker niet gelijk. De trend is overigens wel dat meisjes hun achterstand in alcohol gebruik ten opzichte van jongens aan het inlopen zijn.

Mannen en vrouwen verwerken hun problemen anders. Vrouwen zoeken het meer in zichzelf, wat kan leiden tot een lager zelfbeeld, angst- en stemmingsproblematiek. Dat ze te veel alcohol gebruiken is daardoor lastig zichtbaar voor de omgeving. Vrouwen passen zich meer aan aan wat sociaal wenselijk is en zijn banger voor stigmatisering.

Mannen daarentegen uiten hun problemen doorgaans eerder door veranderingen in gedrag en ontwikkeling. Dit is te zien door het opzoeken van grenzen, experimenteren en door ruzie te maken. Hierdoor valt gebruik van bijvoorbeeld alcohol sneller op en zal men hier ook sneller op aangesproken worden.

Het gemiddelde! vrouwenlichaam is kleiner dan dat van de gemiddelde man. Vrouwen hebben minder vocht in hun lichaam en meer vet. Ook hebben vrouwen een kleinere lever, die nodig is voor de verwerking van alcohol. Deze factoren zorgen ervoor dat een vrouw slechter tegen eenzelfde hoeveelheid alcohol kan.

Het geloof. In diverse religies keurt men het gebruik van alcohol af. Zoals bij de Islam, maar ook bij het Boeddhisme. Geest en lichaam dienen rustig en gezond te zijn, niet bedwelmd. Dat is namelijk slecht voor lichaam en ziel. Toch zijn er onder deze groepen zeker ook verslaafden en is het vanwege de strenge voorschriften des te lastiger om hiervoor hulp te zoeken. Het taboe is groot en de weg naar professionele hulpverlening is daardoor extra lastig.

Bij andere godsdiensten zoals het Christelijke geloof en bij het Jodendom speelt alcohol wel een rol. Gebruik of geen gebruik is niet opgelegd, maar vanuit vrije wil en keuze.

En tenslotte: onze genen. Als er in de familiaire sfeer verslaving voorkomt, is de kans om zelf ook een afhankelijkheid te ontwikkelen, aanzienlijk groter. Vaak weet je dit niet eens van je eigen familie, omdat daar vroeger absoluut niet over gesproken werd. Check het bij je familie als je denkt dat je verslavingsgevoelig bent. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

 

Alles bij elkaar genomen kunnen we zeggen dat het gebruik van alcohol dus zeker wel extra risico’s voor bepaalde groepen mensen met zich mee brengt.

 

Een ding kan natuurlijk niet discrimineren. Wij mensen kunnen dat wel en wij kunnen ook taboes creëren. Maar we, de huidige generatie mensen, kunnen ze óók ongedaan maken. Vanuit onszelf en vanuit balans. We moeten er voor elkaar zijn. Hoe, wie, wat en waar we zijn doet er niet toe. Gelijkheid, een groot goed, zou de basis moeten zijn in onze samenleving. Dus ook in de hulpverlening en in de zorg. Om mensen met een kleinere of grotere afhankelijkheid van alcohol zo goed mogelijk te steunen. Maar juist ook aan preventie zou veel aandacht besteed moeten worden. Dingen niet uit de hand laten lopen.

 

Ik pleit voor een gezonde geest in een fit lichaam. Door: het behouden van focus, goed na te denken bij alles wat je doet en bij de beslissingen die je neemt & leef gezond. En natuurlijk drink met mate of beter nog: drink niets.

 

Ik ben tegen discriminatie en voor: de mens. Ieder mens.

 

Iedereen is welkom in mijn praktijk. De gezamenlijke wens om een beter leven te leiden, in vrijheid, vormt de essentie van onze samenwerking en mijn coaching. Altijd zonder oordeel.

Esterelle.